Yayasan Musik Gereja Indonesia

Yamuger Indonesia

Indonesian Institute For Sacred Music

       LIRIK LAGU KIDUNG KEESAAN

KIDUNG KEESAAN 158. HATIKU BERSUKARIA
sol = f  4/4  MM + 80

 

1.    Hatiku bersukaria 
       mengagungkan nama Tuhan,
       Allah Jurus’lamatku.

 

2.    Diindahkan-Nya hamba-Nya;
       Kini dan sensntiasa
       Diberkati namaku.

 

3.    Kar’na Allah Mahakuasa
       melakukan karya agung
       kepadeku yang rendah.

 

4.    Mahasuci Nama Allah;
       rahmat-Nya turun-temurun
       atas orang saleh-Nya.

 

5.    Dinyatakan-Nya kuasa
       hingga orang congkak hati
       habis oleh tangan-Nya.

 

6.    Disuruh-Nya turun takhta
       pembesar dan penguasa;
       ditinggikan yang rendah.


7.    Orang lapar dikenyangkan,
       orang kaya dihampakan
       dan disuruh-Nya pergi.

 

8.    Sungguh Ia melepaskan
       umat Israel, hamba-Nya,
       kar'na rahmat-Nya kekal.

 

9.    Seperti dijanjikan-Nya
       pada Abraham semula
       untuk s'lama-lamanya.

 

 

Syair: Magnificat, Nyanyian pujian Maria, Lukas 1:46-55, H.A. Pandopo, 1977
Lagu: Antonius Soetanta, SJ, 1980